Ly kỳ phát hiện hai bộ hài cốt trên núi Chứa Chan
An táng truy điệu 40 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy
Chuyện về những người tìm kiếm liệt sĩ xuyên biên giới
Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng
Quy tập hài cốt 12 liệt sĩ hy sinh vì bom B52
Thực địa tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất