Tàu chiến Mỹ đi vào biển Đông
Hải quân Mỹ vui chơi cùng trẻ khuyết tật, mồ côi ở Đà Nẵng