Bản tin Quốc tế 7.10: Siêu bão Matthew càn quét Bahamas; ông Obama được tín nhiệm cao