Lộ bằng chứng Thuý Ngân đóng nữ chính MV của Jack?