Quán quân Hãy nghe tôi hát: Đi hát 10 năm, tham gia 12 cuộc thi
Quán quân Hãy nghe tôi hát: Đi hát 10 năm, tham gia 12 cuộc thi lớn nhỏ
Nhạc sĩ Hàn Châu khuyên ca sĩ trẻ hát nhạc xưa phải có hồn
Phương Dung: 'Ca sĩ trẻ hát giọng Bắc sai hết 90%'