Hazard gây thất vọng, Real Madrid thua thảm Bayern Munich 1-3