Heo mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi bị vứt la liệt tại TP.HCM
Xác heo chết được tiêu hủy sơ sài gây hôi thối nồng nặc
TP.HCM tăng cường kiểm tra, ngăn chặn heo bệnh xâm nhập
Triệt phá lò mổ heo chết, heo bệnh ở Đồng Nai
Dân vây cơ sở giết mổ vì nghi có ổ dịch lở mồm long móng