Xác heo chết được tiêu hủy sơ sài gây hôi thối nồng nặc
Triệt phá lò mổ heo chết, heo bệnh ở Đồng Nai
Hỏa hoạn dữ dội, chết hàng chục con heo