Bắt nghi phạm vận chuyển 6 bánh heroin cùng khẩu súng ngắn có 5 viên đạn
Kiểm tra tình trạng sử dụng bóng cười ở phố đi bộ Bùi Viện