Thân nhân người hiến tạng: Điều tiếng như xát muối vào lòng
Cậu bé nghèo và cuộc sống mới từ quả tim xuyên Việt
Hung thủ thảm sát 5 người ở Bình Tân “xin hiến tạng cho y học”
Người đàn ông hiến tạng cứu sống 5 người
Muốn hiến tạng có khó không?