HLV Chu Đình Nghiêm: “Mùa giải 2020 sẽ khốc liệt hơn”