King’s Cup| Việt Nam vs Thái Lan | Bình luận trước trận