SEA Games 30: Bình luận trước trận U22 Việt Nam – U22 Lào