Cháy ở TP.HCM - Những con số đau lòng: Mỗi ngày 1 trận hỏa hoạn
Đốt nhà nghỉ vì bạn gái bị mất xe mà nhà nghỉ không chịu trách nhiệm