Bữa cơm 0 đồng mang đến tận nhà người nghèo giữa ngày cách ly xã hội