Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng