Ngựa gỗ bập bênh của các 'quí tộc bé' Hoàng gia Anh đến từ đâu?