Lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, ngây ngất săn mây giữa vùng trời Đông Bắc
Ngất ngây với ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mùa lúa chín