Hoàng tử William đến thăm Harry Kane và đội tuyển Anh
Hoàng tử Anh thăm trại tập trung phát xít ở Ba Lan