Cây thông cổ thụ bật gốc chắn ngang đường phố Đà Lạt
Sinh viên “hiến kế” giảm ùn tắc ở vòng xoay Điện Biên Phủ