Bản tin về virus corona ngày 15.2.2020: Học online mùa Covid 19 sao cho hiệu quả?