Trao 36 triệu đồng của bạn đọc báo Thanh Niên cho cậu bé bán bồn bồn