Người dân Brazil ‘đứng về phe’ tổng thống trong cuộc đối đầu với Tổng thống Pháp Macron
Tổng thống Trump và Thủ tướng Johnson - những nhân tố 'khó lường' tại hội nghị G7
Tranh chấp thương mại trở thành tâm điểm hội nghị G7