Bản tin Tin Nhanh Quốc tế số ngày 5.9
Lịch trình bận rộn của tổng thống Obama tại G20