Tổng thống Trump và Thủ tướng Johnson - những nhân tố 'khó lường' tại hội nghị G7
Lãnh đạo G7 hứa sẽ 'lịch sự' thuyết phục Tổng thống Trump