Từ đất thành heo Kì 2: Heo đất Lái Thiêu rực rỡ đón tết Kỷ Hợi
Heo khổng lồ chào xuân Kỷ Hợi
Từ đất thành heo Kì 1: Làng heo đất nung Tân Vĩnh Hiệp