Nhờ phim 'Ký sinh trùng' thắng lợi, món ăn vặt này hút hàng