Tin nhanh Quốc tế 11.9: Florida gồng mình hứng bão