Hậu ly hôn, Hồng Đào - Quang Minh vẫn đóng phim chung
Có gì trong phim cung đấu Việt “Phượng Khấu“?