Tân binh 73 triệu USD của Chelsea tài năng thế nào?
World Cup chưa khởi tranh, Tottenham đã "trói chân" Harry Kane thêm 6 năm