Elly Trần: 'Mọi người nói tôi bị đa nhân cách'
Bị nói 'bộ ngực tỉ lệ nghịch với bộ não', Elly Trần phản pháo
Elly Trần: 'Một khi làm host, chắc chắn tôi dám nhận gạch'