Điện thoại Huawei tại Việt Nam ra sao khi Google ngừng hỗ trợ Android?
Google bất ngờ 'đoạn tuyệt' Huawei, ngừng cập nhật và hỗ trợ