Truy điệu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh