Hoài Linh, Phương Thanh, Lệ Quyên kỉ niệm 17 năm ca hát của Quang Hà