Bắt 6 phương tiện hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên
Một đêm, Quảng Trị bắt 3 tàu hút cát “chui”
Bắt sà lan hút trộm cát trên sông Thạch Hãn trong đêm