Công Phượng sút căng như kẻ chỉ đưa Việt Nam vào tứ kết ASIAD
Việt Nam đã có VÀNG tại ASIAD
Việt Nam giành thêm HCB và HCĐ Paralympic 2016