Người dân TP.HCM neo tàu, di dời tránh bão Tembin
Không ảnh hưởng bão, TP.HCM vẫn cấm tàu thuyền ra khơi