Lại hú vía vì đoàn xe chở dầm cầu dài như con "quái vật"
Người đàn ông vào nhà dân cầm dao đòi tự tử