Thấp thỏm, mỏi mòn chờ kinh phí sửa những căn nhà nứt toác
 Khỉ xuống núi tấn công phụ nữ