Michel Platini - Sự sụp đổ của một tượng đài
Vừa rời giường bệnh, Sir Alex đã mắng phóng viên ngu ngốc
Deschamps và bảng thành tích của một huyền thoại