Sĩ Thanh hồi hộp ra mắt 'nhà trai' FapTV cùng Huỳnh Phương
Ribi Sachi hiến kế để FAP TV giành nút Ruby YouTube
Ribi Sachi cùng biệt đội FAPtv cover Mặt trời của em