Khốn khổ vì những số nhà “dài nhất thế giới” ở Sài Gòn
Giữa Sài Gòn, không nhớ nổi địa chỉ vì số nhà... dài như đoàn tàu