Joshua bất ngờ thua trận đầu tiên trong sự nghiệp
Joshua: 'Tôi sẽ đánh cho Miller sấp mặt'