Học sinh THPT Hà Nội đi học lại từ 9.3 | Bản tin về virus corona ngày 6.3.2020