Tổng thống Trump "hôn" Đức giáo hoàng?
Anh tìm cách trấn an Ireland về Brexit