Đón xem livestream Lý Hải và ê kíp “Lật mặt 4: Nhà có khách“
Cùng Jay Quân tập luyện với xà đơn
Diễn viên Jay Quân hướng dẫn tập nhanh tại nhà