50 năm bức ảnh huyền thoại tứ quái Beatles trên ‘con đường Abbey’
Không ngờ John Terry lại hát hay như vậy