Thủ quân Liverpool xúc động, ôm chặt người cha ung thư