Truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội danh gián điệp là 'tấn công trực diện' vào báo chí
Vì sao Mỹ muốn dẫn độ người sáng lập Wikileaks?