Bị đánh rách mặt, HCB ASIAD vẫn tươi cười an ủi mẹ
Võ sư Đoàn Bảo Châu: "Tôi cần rèn luyện nhiều hơn nữa"